За програмата (Листовки за КАТ - версия 1.2)

За програмата:
- Програмата служи за подготовка или проверка на знанията чрез решаване на листовки. Има два режима на работа. В режим обучение имате право да си изберете листовка и в рамките на 20 минути да я решите. При грешен отговор се посочва, че е такъв, до маркирането на правилен отговор. В режим изпит трябва да попълните 2 листовки в рамките на 40 минути. Грешните отговори се посочват в края на теста.

- Авторът на тази програма НЕ носи никаква отговорност за информацията и нейната достоверност в нея. Използването ́и е за ваша сметка и риск.
- Използвани са материали от www.shofior.com

Свали програмата от:
- връзка 1

Изисквания на програмата:
- Windows
- Инсталиран .NET Framework 2.0 или по-висока версия

Как се инсталира:
- Разархивирайте zip файлът в желана от вас директория и стартирайте файла Listovki.exe

При проблеми:
- ако програмата не тръгва при стартиране, най-вероятно нямате инсталиран .NET Framework 2.0 или по-висока версия
- пишете във формата за контакти

Списък с промените:

Версия 1.2
-----------
  * Поправено: Проблемът с визуализацията под Vista е отстранен
  
Версия 1.1
-----------

  * Добавено : Връзка в менюто за проверка за ъпдейт на програмата
  * Добавено : Връзка в менюто към "Закона за движение по пътищата"
  * Добавено : Връзка в менюто към "Игри"
  * Поправено: Грешка в една от листовките(А012, въпрос 22)
  * Поправено: При провеждане на повече от един изпит, грешните отговори
        не бяха посочвани правилно
  
Версия 1.0
-----------

  * Първа версия на програматаСпаси, дари на