Закон за движение по пътищата

Глава втора

Правила за движение по пътищата

Раздел десети

Разминаване.

Чл. 44

 1. (1) При разминаване водачите на насрещно движещите се пътни превозни средства са длъжни да осигуряват достатъчно странично разстояние между пътните превозни средства.
 2. (2) Ако разминаването не може да се извърши безопасно поради наличието на препятствие или стеснение на платното за движение, водачът, чиято пътна лента е заета, е длъжен да намали скоростта или да спре, за да пропусне насрещно движещите се пътни превозни средства.

Чл. 45

 1. (1) На планински пътища и на пътища с голям надлъжен наклон, когато разминаването е невъзможно или е затруднено поради недостатъчна ширина на платното за движение, водачът на спускащото се превозно средство е длъжен да спре и да пропусне изкачващото се.
 2. (2) Това правило не се прилага в случаите, когато местата за разминаване са разположени така, че водачът на изкачващото се превозно средство би могъл да спре на намиращото се пред него място за разминаване, без да възниква необходимостта от движение на заден ход.
 3. (3) Когато разминаването е невъзможно без движение назад, тази маневра е длъжен да направи:
  1. а) водачът на единичното пътно превозно средство по отношение на съставите от превозни средства и на съчленените пътни превозни средства;
  2. б) водачът на по-лекото пътно превозно средство по отношение на потежкото;
  3. в) водачът на товарния автомобил по отношение на автобуса.
 4. (4) Когато превозните средства са от една и съща категория, назад е длъжен да се придвижи водачът на спускащото се превозно средство, освен в случаите, когато е очевидно, че това е по-безопасно за изкачващото се превозно средство, както и когато последното е по-близо до специално устроеното място за разминаване.

Чл. 46

 1. Когато широчината на пътя не позволява разминаване между превозните средства без предприемането на допълнителни мерки за сигурност, водачът на превозното средство трябва да се движи с такава скорост, че да може да спре на разстояние, не по-голямо от половината от дължината на пътя в зоната на своята видимост.
Предишен раздел
Начало
Следващ раздел


Спаси, дари на