Закон за движение по пътищата

Глава втора

Правила за движение по пътищата

Раздел дванадесети

Железопътен прелез.

Чл. 51

 1. (1) Всеки участник в движението трябва да проявява особено внимание при приближаване към железопътен прелез и преминаване през него.
 2. (2) Водачът на пътно превозно средство, когато се приближава към железопътен прелез, трябва да се движи с такава скорост, която да му позволи при необходимост да спре пред прелеза.
 3.  
 4. (3) Спирането на пътните превозни средства е задължително пред железопътен прелез, който няма бариери.
 5.  
 6. (4) Ако няма други указания, дадени с пътни знаци или с пътна маркировка, пред железопътния прелез пътните превозни средства спират на разстояние не по-малко от два метра преди първата релса, а когато има бариери - на 1 метър от тях.

Чл. 52

 1. На участниците в движението е забранено да преминават през железопътен прелез:
  1. 1. при спуснати, започнали да се спускат или да се вдигат бариери, независимо дали от съответното за това устройство се подават светлинни или звукови сигнали, забраняващи навлизането в прелеза;
  2. 2. при мигаща червена светлина на светофара или включена звукова сигнализация, независимо от положението на бариерите.

Чл. 53

 1. (1) Преди да премине през железопътния прелез, всеки участник в движението е длъжен, независимо от състоянието на бариерите, на светлинната и на звуковата сигнализация, да се убеди, че към прелеза не се приближава релсово превозно средство и че преминаването през прелеза е безопасно.
 2. (2) Водачът на пътно превозно средство не трябва да започва преминаването на железопътния прелез, ако не е предварително убеден, че няма да се наложи спиране върху релсите или на разстояние по-малко от 2 метра от тях, поради техническите особености на превозното средство, условията на движение или други предвидими причини.

Чл. 54

 1. (1) В случай на принудително спиране на превозното средство върху релсите или на разстояние по-малко от 2 метра преди първата или след последната релса, водачът е длъжен:
  1. 1. да изведе пътниците извън превозното средство на безопасно разстояние;
  2. 2. да вземе мерки за извеждането на превозното средство извън обсега на релсовия път, а ако това е невъзможно, да направи всичко необходимо за предупреждаване на водачите на релсовите превозни средства от двете посоки за създалата се опасност.
 2. (2) Предупреждението за спиране на релсово превозно средство през деня се извършва с кръгово движение на ръката, в която се държи лесно забелязващ се предмет с ярък цвят, а през нощта - фенер или запалена факла.
Предишен раздел
Начало
Следващ раздел


Спаси, дари на