Закон за движение по пътищата

Глава втора

Правила за движение по пътищата

Раздел четиринадесети

Особени правила за движение в жилищна зона.

Чл. 61

 1.  
 2. Жилищната зона е обособена, специално устроена територия в населено място, която е обозначена като такава на входовете и изходите и с пътни знаци и където действат специални правила за движение.

Чл. 62

 1. В жилищната зона действат следните специални правила:
  1. 1. пешеходците могат да използват за движение, а децата за игра пътя по цялата му широчина, без ненужно да пречат на движението на превозните средства;
  2. 2. водачите на пътни превозни средства са длъжни да се движат със скорост не по-голяма от 20 км/ч, като не поставят в опасност пешеходците и не създават препятствие за тяхното движение;
  3. 3. паркирането в жилищната зона е разрешено само на специално обозначените места;
  4. 4. при излизане от жилищна зона на друг път водачите на пътни превозни средства са длъжни да пропуснат участниците в движението, движещи ое по него.
Предишен раздел
Начало
Следващ раздел


Спаси, дари на