Закон за движение по пътищата

Глава втора

Правила за движение по пътищата

Раздел петнадесети

Особени правила за движение в тунел.

Чл. 63

  1. При движение в тунел, началото на който е обозначено с пътен знак, водачът е длъжен:
    1. 1. да включи къси или дълги светлини;
    2. 2. да изключи двигателя при принудително спиране в тунела, ако това спиране не е кратковременно.

Чл. 64

  1. При движение в тунел е забранено движението назад, завиването в обратна посока, спирането за престой и паркирането.
Предишен раздел
Начало
Следващ раздел


Спаси, дари на