Закон за движение по пътищата

Глава втора

Правила за движение по пътищата

Раздел седемнадесети

Използване на светлините.

Чл. 70

 1. (1) При движение през нощта и при намалена видимост моторните превозни средства и трамваите трябва да бъдат с включени къси или дълги светлини, габаритни светлини и светлина за осветяване на задната табела с регистрационния номер.
 2. (2) Използването на дългите светлини е забранено :
  1. 1. при разминаване; в този случай превключването от дълги на къси светлини става, когато разстоянието между превозните средства е не по-малко от 150 метра или в момента, в който насрещният водач подаде сигнал чрез превключването на светлините;
  2. 2. при движение по осветени участъци от пътя;
  3. 3. при движение зад друго моторно превозно средство на разстояние по-малко от 50 метра.
 3. (3) За подобряване видимостта на автомобилите и осигуряване безопасността на движението през деня те могат да се движат с включени къси и габаритни светлини.

Чл. 71

 1. (1) Всяко пътно превозно средство с животинска тяга трябва да има два бели или жълти светлоотразителя отпред, два червени светлротразителя отзад, а при движение през нощта и при намалена видимост - отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите трябва да са разположени симетрично от двете страни на превозното средство.
 2. (2) Всяка ръчна количка теглена или бутана, при движение през нощта и при намалена видимост трябва да има най-малко една бяла или жълта добре различима светлина отпред и най-малко една червена светлина отзад. Източникът на тези светлини може да е един, който да бъде разположен от лявата страна на количката. Светлините не са задължителни за ръчни колички с широчина по-малко от едии метър.

Чл. 72

 1. Всяко намиращо се на платното за движение пътно превозно средство или състав от пътни превозни средства, към които не са приложими изброените по-горе изисквания, през нощта трябва да имат най-малко две бели или жълти добре различими светлини отпред и две червени светлини отзад.

Чл. 73

 1. През нощта и при намалена видимост всяко спряно на платното задвижение моторно превозно средство и неговото ремарке трябва да бъдат обозначени с включени габаритни светлини. Тези изисквания не се прилагат, когато превозното средство е спряно на осветен път.

Чл. 74

 1. (1) Допълнителни светлини за мъгла може да се използват само при значително намалена видимост поради мъгла, снеговалеж, дъжд или други подобни условия. Тези светлини не може да се използват самостоятелно.
 2. (2) Допълнителна задна светлина за мъгла с червен цвят се използва само когато видимостта е намалена под 50 м.

Чл. 75

 1. През деня мотоциклетите се движат с включена къса светлина отпред и с включена габаритна светлина отзад.

Чл. 76

 1. Забранено е използването на други светлини, освен предвидени в този закон и издадените въз основа на него нормативни актове.

Чл. 77

 1. При заслепяване водачът е длъжен да намали скоростта и при необходимост да спре.

Чл. 78

 1. При движение през нощта и при намалена видимост извън населените места водачът на стадо, придвижващо се по платното за движение, трябва да го обозначи откъм страната на движението със запален фенер.
Предишен раздел
Начало
Следващ раздел


Спаси, дари на