Закон за движение по пътищата

Глава втора

Правила за движение по пътищата

Раздел втори

Сигнали за регулиране на движението от упълномощените длъжностни лица. Пътни сфетофари. Пътни знаци. Пътна маркировка.

Чл. 10

 1. (1) Всяко лице, упълномощено да регулира движението попътищата, наричано по-нататък „регулировчик", носи задължителни отличителни знаци, по които участниците в движението лесно да го разпознават и добре да го виждат както през деня, така и през нощта. Той може да ползва регулировъчна палка и полицейска свирка, а когато регулира движението при строително-ремонтни работи на пътя - червен флаг.
 2. (2) Сигнали на регулировчика са следните положения на тялото и ръцете му :
  1.  
  2. 1. дясна ръка, вдигната вертикално - означава „Внимание, спри!".Това не се отнася за онези водачи, които в момента на подаването на този сигнал, след като им е било разрешено преминаването, са толкова близо до регулировчика, че не могат да спрат, без да създадат опасност за движението. При подаване на този сигнал на кръстовище участниците в движението, които са навлезли в кръстовището, трябва да го освободят;
  3.  
  4. 2. ръка или ръце, протегнати хоризонтално встрани - след като е направил този жест, регулировчикът може да свали ръката или ръцете си. Сигналът означава:
   1. а) „Преминаването е разрешено" за водачите, които се намират срещу лявото или дясното рамо на регулировчика и ще преминат направо или ще завият надясно, както и за пешеходците, които искат да преминат пред гърдите или зад гърба на регулировчика;
   2. б) „Прeминавaнето е забранено" за всички останали участници в движението;
  5.  
  6. 3. дясна ръка, протегната хоризонтално напред, означава:
   1. а) „Преминаването е разрешено" за водачите на пътни превозни средства, които се намират срещу лявото рамо на регулировчика, и за пешеходците, които искат да преминат зад гърба му;
   2. б) „Преминаването е забранено" за всички останали участници в движението;
 3.  
 4. (3) Освен сигналите, посочени в ал 2, регулировчикът може да използва и допълнителни разбираеми жестове за даване на други указания и разпореждания на участниците в движението.

Чл. 11

 1. (1) На железопътен прелез движението на пътните превозни средства може да се регулира от железопътен служител, който подава следните сигнали за спиране на пътните превозни средства пред прелеза:
  1. 1. през деня - изпъната хоризонтално напред и напречно на оста на пътя дясна ръка с червен флаг,
  2. 2. през нощта - описваща полукръг червена светлина
 2. 2) Сигналиге на железопътните служители са задължигелни за водачите на пътни превозни средства, приближаващи прелеза и от двете му страни.

Чл. 12

  1.  
  2. (1) 3а регулиране движението на пътните превозни средства на кръстовища, пешеходни пътеки, стеснени и други участъци от пътя се използват пътни светофари, които подават сигнали с немигащи и мигащи светлини, с червен, жълт и зелен цвят.
  3.  
  4. (2) За регулиране движението на пътните превозни средства по отделна пътна лента се използват поставени над лентата пътни светофари, които подават сигнали с немигащи светлини, с червен и зелен цвят;
  5.  
  6.  
  7. (3) За регулиране движението на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници се използват пътни светофари с четири светещи полета, които подават сигнали с немигащи светлини, с луннобял цвят на светлината. Значението на светлинните сигнали се определя съобразно разположението на светещите полета;
  8.  
  9. (4)За регулиране движението на пешеходците се използват пътни светофари, които подават сигнали с немигащи и мигащи светлини, с червен и зелен цвят;
  10. (5) За забраняване на пътните превозни средства да преминават през железопътен прелез се използва сигнал от мигаща червена светлина. Този сигнал може да се използва и пред подвижни мостове, на фериботи, пристанища и на места, където на пътя излизат моторни превозни средства със специален режим на движение

Чл. 13

 1. (1) За предупреждаване на участниците в движението за опасности по пътя, за даване на различни предписания към тях относно предимството, забраните, прилагането на специални правила, действията със задължителен характер, за указване на направления, посоки, обекти, както и за даване на различна допълнителна информация за улесняване на участниците в движението, на пътищата се поставят необходимите пътни знаци, допълнителни и други средства за сигнализиране;
 2. (2) За насочване движението на пътните превозни средства и на пешеходците по пътя, за отбелязване на определени площи от платното за движение, на обекти, намиращи се в опасна близост до платното за движение, и за даване на полезна информация на участниците в движението, върху платното за движение и обектите, намиращи се в обхвата на пътя, се поставя съответната пътна маркировка.

Чл. 14

 1. Министърът на регионалното развитие и благоустройст-вото, съгласувано с министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта определя пътните знаци, пътната маркировка и пътните светофари, подаващи светлинни сигнали, които се поставят по пътищата, както и условията и реда за тяхното използване.
Предишен раздел
Начало
Следващ раздел


Спаси, дари на