Закон за движение по пътищата

Глава втора

Правила за движение по пътищата

Раздел двадесети

Задължение на водачите на пътни превозни средства.

Чл. 100

 1. Водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи:
  1. 1. свидетелство за управление на моторно превозно средство от съответната категория;
  2. 2. свидетелство за регистрация на моторното превозно средство, което управлява;
  3. 3. документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност" за моторното превозно средство, което управлява;
  4. 4. превозните документи, определени от министъра на транспорта.

Чл. 101

 1. (1) При възникване по време на движение на повреда или неизправност в пътно превозно средство, която застрашава безопасността на движението, водачът е длъжен да спре и да вземе мерки за нейното отстраняване.
 2. (2) Когато отстраняването на повредата или неизправността на място е невъзможно, водачът може да придвижи пътното превозно средство на собствен ход до място за тяхното отстранява-не, но само след като вземе необходимите мерки за безопас-ност на движението.
 3. (3) Разпоредбите на ал. 2 не се прилагат при следните повреди или неизправности:
  1. 1. по основната спирачна уредба - при изтичане на спирачна течност или въздух или когато ефективността от работата на спирачната уредба не отговаря на нормативните изисквания, при което при спиране се нарушава устойчивостта на превозното средство или на състава от пътни превозни средства или се удължава спирачният им път;
  2. 2. по пневматичната спирачна уредба - когато освен посочените в т. 1 неизправности компресорът не осигурява необходимото налягане на въздуха за захранване на уредбата;
  3. 3. когато по кормилната уредба има незакрепени, неосигурени против саморазвиване или повредени, с нарушена цялост, части и възли;
  4. 4. по рамата, кабината, каросерията и допълнителното оборудване, когато:
   1. а) липсват или са повредени предписаните огледала за виждане назад; тази разпоредба не се отнася за превозните средства, които имат директна видимост от мястото на водача към пътя през задното и страничните стъкла;
   2. б) не работят стъклочистачките по време на дъжд или снеговалеж;
   3. в) неизправно е теглително-прикачното устройство на теглещото превозно средство или на ремаркето или опорно-прикачното устройство на влекача или полуремаркето;
  5. 5. по силовото предаване - ако не работи съединителят, липсват или са повредени закрепващи елементи на карданния вал или полуваловете;
  6. 6. джантата на едно от колелата е повредена, с нарушена цялост, липсва или е повреден елемент за закрепване на джантата към главината на колелото;
  7. 7. изтича гориво;
  8. 8. липсват или са неизправни предвидените светлинни устройства или светлоотразители при движение през нощта.

Чл. 102

 1. (1) Водачите на автомобили, комплектувани с обезопасителни колани, са длъжни да ги използват.
 2. (2) Могат да не ползват обезопасителни колани:
  1. 1. бременните жени;
  2. 2. лица, чието физическо състояние не позволява употребата на колан;
  3. 3. униформените служители от органите за контрол по този закон - при изпълнение на служебните си задължения;
  4. 4. водачите на таксиметрови автомобили;
  5. 5. инструкторите - при управление на автомобила с учебна цел.
 3. (3) Водачите на мотоциклети и на мотопеди при движение са длъжни да поставят на главата си защитна каска, отговаряща на съответните изисквания,

Чл. 103

 1. При подаден сигнал за спиране от контролните органи водачът на пътно превозно средство е длъжен да спре плавно в най-дясната част на платното за движение или на посоченото от представителя на службата за контрол място и да изпълнява неговите указания.

Чл. 104

 1. (1) При приближаване на моторно превозно средство със специален режим на движение водачите на останалите пътни превозни средства са длъжни да освободят достатъчно място на пътното платно, а при необходимост и да спрат, за да осигурят безпрепятствено преминаване както на сигнализиращото, така и на съпровожданите от него превозни средства.
 2. (2) Забранено е на водачите на пътни превозни средства да се движат непосредствено зад превозните средства със специален режим на движение или зад придружаваните от тях автомобили.

Чл. 105

 1. Забранено е ограничаването на видимостта през стъклата на предните врати и на задното стъкло. Ограничаването на видимостта през стъклата на задните врати се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила.

Чл. 106

 1. Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или на стада трябва непрекъснато да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението, и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя.
Предишен раздел
Начало
Следващ раздел


Спаси, дари на