Закон за движение по пътищата

Глава втора

Правила за движение по пътищата

Раздел двадесет и втори

Поведение на водачите към пешеходците.

Чл. 116

 1. Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, особено към децата, към инвалидите, в частност към слепите, които се движат с бял бастун, и към престарелите хора.

Чл. 117

 1. При приближаване към място, където на пътя или в близост до него се намират деца, водачът на пътно превозно и да средство е длъжен да намали скоростта, а при необходимост да спре.

Чл. 118

 1. При подаден от водач на организирана група деца сигнал с палка „Стоп! Деца", с червен флаг или с ръка, водачите на пътни превозни средства са длъжни да спрат и да изчакат преминаването на децата.

Чл. 119

 1. (1) При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре.
 2. (2) При заобикаляне на спряло пред пешеходна пътека пътно превозно средство водачът на нерелсовото пътно превозно средство е длъжен да се движи с такава скорост, която да му позволи да спре, за да пропусне преминаващите по пешеходната пътека пешеходци.
 3. (3) Пешеходната пътека е част от платното за движение, очертана или не с пътна маркировка и сигнализирана с пътни знаци, предназначена за преминаване на пешеходци. На кръстовищата пешеходни пътеки са продълженията на тротоарите и банкетите върху платното за движение.

Чл. 120

 1. (1) Когато преминаването на пешеходците през пешеходна пътека се регулира с пътен светофар или от регулировчик, водачът на пътно превозно средство е длъжен:
  1. 1. при подаване на сигнал, който забранява преминаването - да спре пред пешеходната пътека;
  2. 2. след подаване на сигнал, който му разрешава преминаването - да пропусне пешеходците, които все още се намират на пешеходната пътека;
  3. 3. да не навлиза на пешеходна пътека, ако не е убеден, че няма да бъде принуден да спре и да остане на пешеходната пътека, след подазане насигнал, които забранява преминаването.
 2. (2) Когато пешеходец, стоящ на банкета или тротоара, сигнализира с ръка за намерението си да премине по пешеходната пътека, водачът на нерелсово пътно превозно средство едлъжен, без да създава опасност за движението, да спре, за да пропусне пешеходеца.

Чл. 121

 1. Когато на платното за движение има вода, кал или дребни камъни, водачът на пътно превозно средство е длъжен да преминава с такава скорост, че да не причини изцапване или нараняване на пешеходците.

Чл. 122

 1. Водачът на пътно превозно средство при приближаване към спиращ, спрял или потеглящ автобус, обозначен с опознавателен знак, че превозва организирана група деца, е длъжен да спре, за да осигури безопасността на децата.
Предишен раздел
Начало
Следващ раздел


Спаси, дари на