Закон за движение по пътищата

Глава втора

Правила за движение по пътищата

Раздел двадесет и трети

Поведение при пътно транспортно произшествие.

Чл. 123

 1. (1) Водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, е длъжен:
  1. 1. без да създава опасност за движението по пътя, да спре, за да установи какви са последиците от произшествието;
  2. 2. когато при произшествието са пострадали хора:
   1. а) да уведоми компетентната служба на Министерството на вътрешните работи;
   2. б) да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на представител на Министерството на вътрешните работи или на следствието;
   3. в) до пристигането на представителя по буква „б", съобразно необходимостта, да вземе мерки за безопасността на движението и за превозването на пострадалите при произшествието до съответното здравно заведение;
   4. г) да не премества превозното средство, ако то не пречи на движението, както и да не променя състоянието му до идването на представителя на Министерството на вътрешните работи, освен ако с него е необходимо да превози до здравното заведение пострадалите, след което е длъжен веднага да се завърне на мястото на произшествието;
   5. д) да вземе мерки следите от пътнотранспортното произшествие да бъдат запазени до тяхното фиксиране или описване от компетентните служби;
  3. 3. когато при произшествието са причинени само имуществени вреди:
   1. а) да окаже съдействие за установяване на вредите от произшествието;
   2. б) ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те попълват своите данни в двустранен констативен протокол за пътнотранспортното произшествие и съвместно уведомяват службата за контрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която е настъпило произшествието;
   3. в) ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те, без да напускат местопроизшествието, уведомяват съответната служба за контрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която е настъпило произшествието, и изпълняват дадените им указания.
 2. (2) Всеки участник в пътнотранспортно произшествие е длъжен при поискване от други участници в движението да дава данни за самоличността си и за задължителната си застраховка „Гражданска отговорност", а в зависимост от последиците от произшествието и да уведоми собствениците на имуществото, което е повредил в резултат на произшествието.

Чл. 124

 1. Водач на моторно превозно средство, който не е участник в пътнотранспортно произшествие, когато пристигне на мястото на произшествието, съобразно необходимостта е длъжен:
  1. 1. да вземе мерки за осигуряване безопасността на движението и за превозване на пострадалите до съответното здравно заведение;
  2. 2. да уведоми за произшествието органите на Министерството на вътрешните работи или администрацията на общината, на чиято територия е станало произшествието.

Чл. 125

 1. Службите за контрол на Министерството на вътрешните работи посещават задължително мястото на пътно-транспортното произшествие, когато:
  1. 1. при произшествието има убит или ранен човек;
  2. 2. произшествието е предизвикало задръстване на платното за движение;
  3. 3. в произшествието участва пътно превозно средство, което превозва опасен товар или товар, който се е разпилял на пътя и в резултат на това създава опасност за движението;
  4. 4. в произшествието участва пътно превозно средство с чуждестранна регистрация;
  5. 5. има съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол, на друго упойващо вещество или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство;
  6. 6. произшествието е с участието на пътно превозно средство на Въоръжените сили; в този случай се уведомява и Военната полиция;
  7. 7. между участниците в произшествието има разногласие относно обстоятелствата, свързани с него, а едно от моторните превозни средства не е в състояние да се придвижи на собствен ход поради причинените му при произшествието щети.
Предишен раздел
Начало
Следващ раздел


Спаси, дари на