Закон за движение по пътищата

Глава втора

Правила за движение по пътищата

Раздел четвърти

Скорост и дистанция. Намаляване на скоростта.

Чл. 20

 1. Водачът на пътно превозно средство е длъжен да се движи с такава скорост, която му позволява да владее непрекъснато превозното средство, което управлява. Той съобразява скоростта на движението си с релефа на местността, състоянието на пътя, състоянието и товара на превозното средство, което управлява, с метереологичните условия, интензивността на движението, собствените си възможности и всички други обстоятелства, които имат значение за безопасността на движението. Скоростта му на движение трябва да е такава, че да може да спре превозното средство в зоната на своята видимост, както и да може да спре пред всяко препятствие, което е могъл и е бил длъжен да предвиди. Той трябва да намали скоростта и ако е необходимо, да спре, винаги когато обстоятелствата изискват това и особено когато видимостта не е достатъчна за безопасно движение.

Чл. 21

 1. (1) При избиране скоростта на движение на водача на пътното превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скооостта в км/ч.:
 2.  
 3. Пътно превозно средство В населено място Извън населено място По автомагистрала
  Категория А 50 80 100
  Категория В 50 90 130
  Категория С, D 50 80 100
  Категории B+E, C+E, D+E 50 70 100
  Категория T,M 50 50 -
  Самоходни машини 40 40 -
 4.  
 5. (2) Когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна е посочената в ал. 1 това се сигнализира с пътен знак.

Чл. 22

 1. (1) Водачът на пътно превозно средство не трябва да се движи без основателни причини с твърде ниска скорост, когато по този начин пречи на движението на другите пътни превозни средства.
 2. (2) Водач на пътно превозно средство, което се движи с ниска скорост и поради това причинява създаването на колона от пътни превозни средства, трябва да ги пропусне при първа възможност.
 3. (3) На водача на моторно превозно средство е забранено да се движи с ниска скорост без включени аварийни светлини.

Чл. 23

 1. (1) Водачът на пътно превозно средство е длъжен да се движи на такова разстояние от движещото се пред него друго превозно средство, че да може да избегне удряне в него, когато то намали скоростта или спре рязко.
 2. (2) За улесняване на изпреварването по двулентовите двупосочни пътища извън населени места, водачите на пътни превозни средства или състави от пътни превозни средства с дължина над 7 м, с изключение на случаите, когато те извършват изпреварване, трябва да поддържат такова разстояние между своето превозно средство и движещото се пред него друго превозно средство, че изпреварващите ги пътни превозни средства да могат безопасно да заемат място между тях.

Чл. 24

 1. (1) Водачът на пътно превозно средство не трябва да намалява скоростта рязко, освен ако това е необходимо за предотвратяване на пътно-транспортно произшествие. (2) Преди да намали значително скоростта на движение на управляваното от него пътно превозно средство, водачът е длъжен да се убеди, че няма да създаде опасност за останалите участници в движението и че няма да затрудни излишно тяхното движение. В този случай водачът на пътното превозно средство, което няма стоп-светлини или те са повредени, подава своевременно сигнал с ръка.
Предишен раздел
Начало
Следващ раздел


Спаси, дари на