Закон за движение по пътищата

Глава втора

Правила за движение по пътищата

Раздел шести

Сигнали подавани от участниците в движението.

Чл. 28

 1. (1) За предупреждаване на останалите участници в движението за намерението си да извърши маневра, водачът на пътното превозно средство подава следните сигнали:
  1. 1. ляв пътепоказател или лява ръка, изпъната хоризонтално встрани - за завиване наляво или за отклонение наляво;
  2. 2. десен пътепоказател, дясна ръка, изпъната хоризонтално встрани, или лява ръка, сгъната в лакътя и насочена нагоре - за завиване надясно или за отклонение надясно.
 2. (2) Като допълнителен сигнал при маневра водачът може да използва превключването на светлините, а извън населените места - и звуков сигнал.

Чл. 29

 1. Сигналът за спиране, подаван от водач на пътно превозно средство, което няма стопсветлини или те са повредени, е лява или дясна ръка, изпъната нагоре.

Чл. 30

 1. Използването на звуков сигнал в населените места е забранено, освен за предотвратяване на пътно-транспортно произшествие.

Чл. 31

 1. За предупреждаване на участниците в движението за опасност водачът може да подава авариен сигнал чрез едновременно включване на всички пътепоказатели.

Чл. 32

 1. (1) Преди да навлязат на платното за движение, пешеходците могат да сигнализират за намерението си чрез подаване на сигнал с ръка - лява или дясна ръка, изпъната нагоре или напречно на пътя.
 2. (2) Сигналът по ал. 1 не освобождава пешеходците от задължението, преди да навлязат на платното за движение да се съобразят с разстоянието до приближаващите.се превозни средства и с тяхната скорост на движение.

Чл. 33

 1. При пресичане на платното за движение от организирана група деца за спиране на пътните превозни средства водачът на групата може да подава сигнал с палка „Стоп! Деца", с червен флаг или с ръка.

Чл. 34

 1. (1) Моторно превозно средство със специален режим на движение подава едновременно светлинен сигнал с проблясваща синя или червена светлина и специален звуков сигнал.
 2. (2) Моторно превозно средство, което поради специфичния характер на движението си представлява препятствие или опасност за другите участници в движението по пътя, се обозначава с жълта мигаща или проблясваща светлина.
Предишен раздел
Начало
Следващ раздел


Спаси, дари на