Закон за движение по пътищата

Глава втора

Правила за движение по пътищата

Раздел осми

Завиване в обратна посока. движение назад.

Чл. 38

  1.  
  2. (1) Завиването в обратна посока се извършва наляво от най-лявата пътна лента по посока на движението. (2) При завиване в обратна посока водачът пропуска насрещно движещите се пътни превозни средства.
  3.  
  4. (3) При недостатъчна широчина завиването в обратна посока може да започне и от другата част на платното за движение, но водачът на завиващото пътно превозно средство е длъжен да пропусне и попътно движещите се от лявата му страна пътни превозни средства.
  5.  
  6. (4) При завиване в обратна посока на кръстовище не се разрешава движение назад.

Чл. 39

  1. Завиването в обратна посока е забранено на пешеходна пътека, железопътен прелез, мост, надлез, в тунел, в подлез, при ограничена видимост или при намалена видимост под 50 метра.

Чл. 40

  1. (1) Преди да започне движение назад, водачът е длъжен да се убеди, че пътят зад превозното средство е свободен и че няма да създаде опасност или затруднения за останалите участници в движението.
  2. (2) По време на движението си назад водачът е длъжен непрекъснато да наблюдава пътя зад превозното средство, а когато това е невъзможно, той е длъжен да осигури лице, което да му сигнализира за опасности.
Предишен раздел
Начало
Следващ раздел


Спаси, дари на