Закон за движение по пътищата

Глава втора

Правила за движение по пътищата

Раздел девети

Изпреварване.

Чл. 41

 1.  
  1. (1) Пътните превозни средства се изпреварват от лявата им страна.
  2. (2) При изпреварване водачът на пътното превозно средство напуска пътната лента, в която се движи, навлиза в съседната пътна лента изцяло или частично, преминава покрай движещото се в същата посока пътно превозно средство и се връща в напуснатата лента.

Чл. 42

 1.  
 2. (1) Водач, който ще предприеме излреварване, е длъжен:
  1. 1. преди да подаде сигнал, да се убеди, че не го изпреварва друго пътно превозно средство и че движещото се след него пътно превозно средство или това, което ще изпреварва, не е подало сигнал за изменение на посоката си на движение наляво;
  2. 2. след като е подал сигнал, да се убеди, че има видимост, свободен път на разстояние, достатъчно за изпреварване, и че може да заеме място в пътната лента пред изпреварваното пътно превозни средство, без да го принуждава да намалява скоростта или да изменя посоката на движение.
 3. (2) Водач, който изпреварва, е длъжен:
  1. 1. по време на изпреварването да осигури достатъчно странично разстояние между своето и изпреварваното пътно превозно средство;
  2. 2. когато при изпреварването навлиза в пътна лента, предназначена за насрещното движение, да не създава опасност или пречки за превозените средства, движещи се по нея;
  3. 3. да се убеди, че като се движи с безопасна скорост, може да извърши изпреварването за кратко време.
 4. (3) Водачът на изпреварваното пътно превозно средство е длъжен да не увеличава скоростта и да не пречи на изпреварването по какъвто и да е друг начин.

Чл. 43

 1. Изпреварването на моторни превозни средства с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош е забранено:
 2.  
 3. 1. когато разстоянието на видимост, ограничено поради характера на пътя или намалено поради мъгла, снеговалеж и други подобни, е по-малко от необходимото за изпреварването при избраната скорост на движение;
 4.  
 5. 2. на кръстовище на равнозначни пътища;
 6.  
 7. 3. на железопътен прелез без бариери;
 8.  
 9. 4. при използване на пътна дента за насрещно движение, когато изпреварващият не може да се върне безпрепятствено в напуснатата пътна лента;
 10.  
 11. 5. пред пешеходна пътека, когато изпреварваното превозно средство закрива видимостта към пешеходната пътека.
Предишен раздел
Начало
Следващ раздел


Спаси, дари на